Tạo Button Popup Form sử dụng từ Google Form + Kèm bản đồ

Thủ này mình (Huỳnh Phụng) sẽ hướng dẫn bạn tạo nút Button hiện Form Popup kèm bản đồ và địa chỉ. Tiện ích này mình sử dụng để lấy thông tin khách hàng làm SEO bạn cần sửa lại các trường thông tin phù hợp lại với bạn!.

Form có 6 trường thông tin bạn có thể tự do thêm bớt các trường thông tin này!

Lúc trước mình code cho 1 người bạn. Code này được sử dụng trực tiếp tại bài viết do đó sau này bạn có đổi theme mới cũng không ảnh hướng đến sự hoạt động của Button Popup Form này!

Tạo Button Popup Form sử dụng từ Google Form + Kèm bản đồ

Warning ! Không spam comment

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn