Cách sử dụng bootstrap để thiết kế Web/blogspot Responsive

Bootstramp là nơi lưu trữ các CSS cần dùng để giúp chúng ta thiết kế web nhanh chóng hơn. Từ đó giúp chúng ta giảm thiểu các code dư thừa khi website chậm chạm hơn.

Đầy đủ hơn Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website reponsive nhanh hơn và dễ dàng hơn
Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates và Javascript tao ra những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm các plugin Javascript trong nó. Giúp cho việc thiết kế reponsive của bạn dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

Cách sử dụng bootstramp để thiết kế Web/blogspot Responsive

Warning ! Không spam comment

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn