Chia sẻ bộ thẻ Meta Seo đầy đủ mới nhất cho blogspot ( blogger)

 
Chia sẻ bộ thẻ Meta Seo đầy đủ mới nhất cho blogspot ( blogger)

Hôm nay Duy Anh - Media xin giới thiệu tới các bạn bộ thẻ meta chuẩn seo, tốt nhất cho website/blog

Tối ưu hóa thẻ meta là cách tốt nhất để cung cấp thông tin trang web cho các công cụ tìm kiếm như Google, Cốc Cốc... để tăng thứ hạng website của bạn

Thẻ meta tag seo là một trong những thành phần quan trọng nhất phải được áp dụng trên trang web hoặc blog như là bước tối ưu hóa SEO onpage cơ bản nhất.

Thẻ Meta quan trọng như thế nào?

Để trang web có được một vị trí trong kết quả tìm kiếm, một website phải bao gồm thẻ meta vào cấu trúc html,css,js ... của nó. Có thể nói dữ liệu sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hầu hết có nguồn gốc từ các thẻ meta.

Một bộ thẻ meta tốt được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn sẽ làm cho trang web của bạn được lập chỉ mục nhanh hơn bởi các công cụ tìm kiếm và rất có thể có được vị trí cao trong kết quả tìm kiếm.

Hướng dẫn cài đặt bộ thẻ Meta SEO cho blogspot :

Trước tiên các bạn xóa hết thẻ mặc định có trong blogspot của bạn, tùy theo từng website nên mình không thể chỉ nó vị trí nào, thường là từ thẻ <head> có tới thẻ ]]></b:skin> và các bạn phải giữ lại các thư viện như CSS, jQuery.

Các bạn copy toàn bộ code này dán vô dưới thẻ <head> và lưu lại.
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
	  <title><data:view.title.escaped/></title>
   <link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/>
   <meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type'/>
   <meta content='blogger' name='generator'/>
   <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
   <b:if cond='data:blog.adultContent'>
    <meta content='adult' name='rating'/>
   </b:if>
   <link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical'/>
   <data:blog.feedLinks/><data:blog.meTag/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
   <b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
   <b:if cond='data:view.isHomepage'>
    <meta content='website' property='og:type'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
    <meta content='article' property='og:type'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>
    <meta content='object' property='og:type'/>
   </b:if>  
   <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url'/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description'/>
   <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='og:image'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='twitter:image'/>
   <b:if cond='data:view.featuredImage'>
    <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' property='og:image'/>
    <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='twitter:image'/>
   </b:if>
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
   <meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain'/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description'/>
   <b:if cond='data:view.isHomepage'>
    <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
   </b:if>

Chúc các bạn thành công !

7 Nhận xét

Warning ! Không spam comment

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn