Cách tạo mục lục tự động cho bài viết blogspot đơn giản mới nhất

Cách tạo mục lục tự động cho bài viết blogspot đơn giản mới nhất

Bài viết này mình hướng dẫn các bạn Cách tạo mục lục tự động cho bài viết blogspot đơn giản mới nhất
 

{tocify}

Mục lục bài viết blogspot là gì?

Mục lục trong bài viết sẽ giúp người đọc dễ dàng di chuyển đến phần nội dung họ muốn mà không cần phải di chuột quá lâu. Đồng thời, nó cũng là một bảng sắp xếp nội dung tóm tắt trong bài viết của bạn. Đối với những bài viết dài, mục lục sẽ giúp khách truy cập website bạn có những trải nghiệm thú vị giảm tỷ lệ thoát trang.

Hướng dẫn tạo mục lục tự động cho bài viết Blogspot

Bước 1: Thêm CSS vào trong template website bạn

Các bạn copy đoạn code CSS bên dưới và dán trước thẻ đóng </b:skin>

.post-body ul{padding:0 0 0 15px;margin:10px 0}

.rtl .post-body ul{padding:0 15px 0 0}

.post-body li{margin:5px 0;padding:0}

.post-body ul li,.post-body ol ul li{list-style:none}

.post-body ul li:before{display:inline-block;content:'\2022';margin:0 5px 0 0}

.rtl .post-body ul li:before{margin:0 0 0 5px}

.post-body ol{counter-reset:ify;padding:0 0 0 15px;margin:10px 0}

.rtl .post-body ol{padding:0 15px 0 0}

.post-body ol > li{counter-increment:ify;list-style:none}

.post-body ol > li:before{display:inline-block;content:counters(ify,'.')'.';margin:0 5px 0 0}

.rtl .post-body ol > li:before{margin:0 0 0 5px}

#toc li a{color:#4285f4;font-weight:normal}

.tocify-wrap{display:block;width:100%;clear:both;margin:0}

.tocify-inner{position:relative;max-width:100%;background-color:rgba(155,155,155,0.05);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;font-size:14px;color:var(--title-color);line-height:1.6em;border-radius:4px}

a.tocify-title{position:relative;height:38px;background-color:rgba(155,155,155,0.05);font-size:16px;color:#344955;font-weight:700;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:0 15px;margin:0;border-radius:4px}

a.tocify-title.is-expanded{border-radius:4px 4px 0 0}

.tocify-title:after{content:'\2261';font-size:16px;font-weight:400;margin:0 0 0 25px}

.rtl .tocify-title:after{margin:0 25px 0 0}

.tocify-title.is-expanded:after{font-weight:900}

a.tocify-title:hover{text-decoration:none}

#toc{display:none;padding:8px 15px;margin:0}

#toc ol{padding:0 0 0 15px}

.rtl #toc ol{padding:0 15px 0 0}

#toc li{font-size:14px;margin:7px 0}

#toc li a:hover{color:#4285f4;text-decoration:underline}

Bước 2: Thêm Javascript

Các bạn copy đoạn JS bên dưới dán trước thẻ đóng </body> và lưu template lại

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
  <script>
    //<![CDATA[
function shortCodeIfy(t,n,i){for(var e=t.split("$"),o=/[^{\}]+(?=})/g,c=0;c<e.length;c++){var a=e[c].split("=");if(a[0].trim()==n)return null!=(i=a[1]).match(o)&&String(i.match(o)).trim()}return!1}!function(t){"use strict";var n=function(n){return this.each(function(){var i,e,o=t(this),c=o.data(),a=[o],r=this.tagName,s=0;i=t.extend({content:"body",headings:"h1,h2,h3"},{content:c.toc||void 0,headings:c.tocHeadings||void 0},n),e=i.headings.split(","),t(i.content).find(i.headings).attr("id",function(n,i){return i||function(t){0===t.length&&(t="?");for(var n=t.replace(/\s+/g,"_"),i="",e=1;null!==document.getElementById(n+i);)i="_"+e++;return n+i}(t(this).text())}).each(function(){var n=t(this),i=t.map(e,function(t,i){return n.is(t)?i:void 0})[0];if(i>s){var o=a[0].children("li:last")[0];o&&a.unshift(t("<"+r+"/>").appendTo(o))}else a.splice(0,Math.min(s-i,Math.max(a.length-1,0)));t("<li/>").appendTo(a[0]).append(t("<a/>").text(n.text()).attr("href","#"+n.attr("id"))),s=i})})},i=t.fn.toc;t.fn.toc=n,t.fn.toc.noConflict=function(){return t.fn.toc=i,this},t(function(){n.call(t("[data-toc]"))})}(window.jQuery),$(".post-body b").each(function(){var t=$(this),n=t.text();n.toLowerCase().trim().match("{tocify}")&&(n=0!=shortCodeIfy(n,"title")?shortCodeIfy(n,"title"):"Mục lục",t.replaceWith('<div class="tocify-wrap"><div class="tocify-inner"><a href="javascript:;" class="tocify-title" role="button" title="'+n+'">'+n+'</a><ol id="toc"></ol></div></div>'),$(".tocify-title").each(function(t){(t=$(this)).on("click",function(){t.toggleClass("is-expanded"),$("#toc").slideToggle(170)})}),$("#toc").toc({content:".post-body",headings:"h2,h3,h4"}),$("#toc li a").each(function(t){(t=$(this)).click(function(){return $("html,body").animate({scrollTop:$(t.attr("href")).offset().top-20},500),!1})}))});
    //]]>
  </script>
</b:if>

Bước 3: Viết bài

Khi viết bài các thẻ làm tiêu đề mục lục của bài viết các bạn bôi đen đoạn đó và chọn

  • Tiêu đề : Thẻ H2
  • Tiêu đề phụ: Thẻ H3
  • Tiêu đề nhỏ: Thẻ H4

Bước 4: Xuất mục lục lên bài viết

Để xuất mục lục lên bài viết các bạn chèn chữ 
 là được

Warning ! Không spam comment

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn