Hướng dẫn tạo trang chờ get link cho Blogger

 Hướng dẫn tạo trang chờ get link cho Blogger. Nếu các bạn đang có website về các chủ đề chia sẻ tài liệu, phần mềm, template, hình ảnh, thì việc tạo trang chờ get link giúp web của các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Hướng dẫn tạo trang chờ get link cho Blogger

{tocify}


Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: 

Tạo một trang mới và đặt tên download

Chuyển sang chế độ soạn thảo html và dán đoạn code bên dưới vào rồi lưu lại

<div class="time-wrapper hidden">
<b>Tập tin chia sẽ đã sẵn sàng. Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát!</b><br />
<span id="timer-countdown">0</span><br />
<div class="getlink-button">
</div>
</div>
<style>
.hidden{display:none!important}
p{margin:0}
p,.getlink-button,.time-wrapper{text-align:center}
.getlink-button a{background:#6dab3c;border:1px solid #6dab3c;position:relative;color:#ffffff;font-size:14px;display:inline-block;padding:7px 20px;min-width:70px;border-radius:3px}
#timer-countdown{margin:25px 0 30px 0;display:inline-block;border-radius:100%;width:120px;height:120px;line-height:120px;color:#33b5e5;border-radius:50%;border:2px solid #33b5e5;font-size:60px;font-weight:100}
</style>
 

Bước 2: 

Dán đoạn code Javascript bên dưới vào trước thẻ </body> 

<!-- download -->
<script>//<![CDATA[
$('.download').click(function() {
  var id_sp = $(this).attr('name');
  localStorage.setItem('luu_id', id_sp);
  $.ajax({
    type: 'GET',
    url: '/feeds/posts/summary/' + id_sp,
    data: {
      'alt': 'json'
    },
    dataType: 'jsonp',
    success: function(k) {
      if (k.entry) {
        for (var c = 0; c < k.entry.link.length; c++) {
          if ("enclosure" == k.entry.link[c].rel) {
            if ("text/html" == k.entry.link[c].type) {
              var get_link = k.entry.link[c].href;
              localStorage.setItem('luu_get_link', get_link);
            }
          }
        }
      }
    }
  });
  var url_tv = 'p/download.html';
  setTimeout(function() {
    location.href = url_tv;
  }, 1000);
});
var id = localStorage.getItem('luu_id')
var get_link = localStorage.getItem('luu_get_link');
var timer = 10;
if (id) {
  document.querySelector('.time-wrapper').classList.remove('hidden')
  var downloadTimer = setInterval(function() {
    document.getElementById('timer-countdown').innerHTML = timer;
  document.querySelector('.getlink-button').innerHTML = '<a href=' + 'get_link' + ' rel="noopener nofollow" title="Get link">Get link</a>';
    timer -= 1;
    if (timer <= 0) {
      clearInterval(downloadTimer);
      document.getElementById('timer-countdown').innerHTML = '0';
      document.querySelector('.getlink-button').innerHTML = '<a href=' + get_link + ' target="_blank" rel="noopener nofollow" title="Get link">Get link</a>';
    }
  }, 1000)
}
//]]></script>

 Lưu ý:

-Nếu bạn đặt tên trang khác thì thay dòng : p/download.html  

-Chỉnh thời gian chờ 10 thành con số mong muốn của bạn

Bước 3:

Dán link hay tập tin cần chia sẽ vào phần liên kết đính kèm trong bài viết


Bước 4:

Dán code bên dưới vào nơi cần chia sẽ trong bài viết

Lưu ý; chuyển sang chế độ soạn thảo html
<button aria-label="Tải về" class="download" name="data:post.id"  type="button">Tải về</button>

Bạn có thể đặt tên thích hợp bằng cách thay đổi: "Tải về" bằng "Download",...để phù hợp với bài đăng của các bạn nhé

3 Nhận xét

Warning ! Không spam comment

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn