Dịch vụ Facebook

DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Tăng Like Trang Cá Nhân 1 like 25đ Like Việt + Không tụt like
Tăng Comment 1 comment 700đ Comment Việt + Không tụt
Tăng Follow 1 follow 30đ Follow Việt + Không tụt
Tăng Like Page * 1 like 60đ Like Việt + Không tụt like
Tăng mem group 1 mem 99đ Mem Việt + Không tụt